У 2007 роцi на Подiльський район Головним управлiнням житлового забезпечення було розподiлено 11 квартир по програмi молодiжного кредитування.
  • 0
  • Кошик порожній

Умови молодiжного кредитування на Подолi

Умови молодiжного кредитування на Подолi

Умови молодiжного кредитування на Подолi

09.10.2007104

Згiдно положення про порядок фiнансово-кредитної пiдтримки молодих сiмей та одиноких молодих громадян на будiвництво (реконструкцiю) житла в Києвi мають право на отримання фiнансово-кредитної пiдтримки:

- молодi сiм’ї, у яких за станом на дату укладення кредитного договору граничний вiк чоловiка та дружини повної сiм’ї, батька або матерi неповної сiм’ї, одинокого молодого громадянина, якi згiдно з законодавством визнанi такими, що потребують полiпшення житлових умов, а вiк не перевищує 35 рокiв включно;

- молода сiм’я, яка не використовувала державної фiнансової пiдтримки пiд час придбання чи iнвестування будiвництва чи реконструкцiї житла.

Для реалiзацiї права на фiнансово-кредитну пiдтримку вiдповiдно до Положення потрiбно подати такi документи:

1) заяву про надання фiнансово-кредитної пiдтримки;

2) довiдку про перебування на квартирному облiку;

3) паспортнi данi;

4) довiдку про склад сiм’ї;

5) копiю свiдоцтва про шлюб;

6) копiю свiдоцтва про народження дитини (дiтей);

7) довiдка з мiсця роботи дорослих членiв сiм’ї кандидата на фiнансово-кредитну пiдтримку про середню заробiтну плату;

 8) копiю довiдки про присвоєння iдентифiкацiйного номера.   

Інші новини розділу

наверх